Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

TYPY EDUKACJI SEKSUALNEJ NA ŚWIECIE

(według jednego z systemów klasyfikacji)

fa89dbb o

TYP A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Wychowanie do miłości i zachowania abstynencji seksualnej, aż do zawarcia związku małżeńskiego. W Polsce od 1998r. obowiązuje edukacja seksualna typu A na mocy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

222 rgb

TYP B

według Standardów WHO typ II
Bilogical Education

Edukacja biologiczna,  techniczna, często włączona w zajęcia lekcji biologii.

 ed2 rgb

TYP C

według Standardów WHO typ III
Comprehensive Education

Teoretycznie edukacja proponująca szeroki wachlarz zagadnień obu typów edukacji, w rzeczywistości obecnie granice między edukacją B i C są zatarte i obie prezntują treści ekstremalnie ideologiczne. Do szkół trafiają jako jeden przedmiot permisywnej edukacji seksualnej.

 

Edukacja seksualna typu A

według Standardów WHO typ I
Abstinence Education

Obowiązująca w Polsce edukacja typu A, czyli Abstinence Education to aktualne zajęcia Wychowania Do Życia w Rodzinie.
W programie tych zajęć, zagadnienia związane z seksualnością i płodnością umieszczone są w kontekście miłości i odpowiedzialności małżeńskiej. Znajdziemy więc w podstawie programowej lekcje poświęcone nie tylko aktowi seksualnemu, różnicom w budowie organów męskich i żeńskich, czy prokreacji i antykoncepcji, które przekazywane są w niewulgarny sposób, ale przede wszystkim szerokie wiadomości o relacjach. O tym, jak odróżnić przyjaźń od miłości, czy zauroczenie od miłości. Jakie są etapy miłości i co oznacza odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jak w każdym przypadku, jakość tych zajęć jest w rękach nauczyciela.
Badania dowodzą, że po wprowadzeniu w Polsce zajęć WDŻ nastąpił spadek ilości młodzieży 15-letniej po inicjacji seksualnej.

wdz

Woynarowska, B. i inni (2004). Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i innych krajach, Ginekologia Polska, 8, s. 622-632.  Grzelak, S. i inni (2007). Badania własne.

 

 

PRZECIWKO JAKIEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ  JEST TA INICJATYWA?

Przeciwko edukacji B i C, opartej o Deklarację Praw Seksualnych IPPF oraz Prawa Seksualne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakładającej że:
 
 sweet girl by mechtaniya d5cbffh

STYMULACJA - dziecko jest seksualne od urodzenia i należy jego seksualność stymulować  już wieku niemowlęcym.

ROZŁADOWANIE NAPIĘCIA SEKSUALNEGO - jest warunkiem zachowania zdrowia - nie ma więc ograniczeń wiekowych dla podjęcia aktywności seksualnej, jedynym kryterium jest zgoda partnera.

PRAWA REPRODUKCYJNE - nastolatek ma prawo prowadzić aktywne seksualnie życie w oderwaniu od płodności, ma prawo do stosowania antykoncepcji i dokonania aborcji bez wiedzy i zgody rodzica.

GENDER - dziecko rodzi się czystą płciowo kartą i "tylko kultura wypisuje na niej swoje znaczenia".

RÓŻNORODNOŚĆ - dziecko powinno być wychowywane w akceptacji dla różnych ekspresji seksualnych i różnych alternatywnych  seksualnych związków.

 

 

 

Skąd taka edukacja seksualna?


Alfred Kinsey i jego Instytut
Wardell Pomeroy
Planned Parenthood i Margaret Sanger
Wilhelm Reich