Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Intelektualne środowisko nowojorskiej bohemy, do którego również należała Margaret Sanger zafascynowane było darwinizmem, maltuzjanizmem i ideami Marksa. Pod koniec lat trzydziestych uchodząc przed prześladowaniami, do Ameryki zjeżdżają zarażeni marksizmem intelektualiści europejscy pochodzenia żydowskiego, w tym słynny austriacki ?seksuolog? Wilhelm Reich, filozofowie z tzw. szkoły frankfurckiej, m.in. propagator idei reichowskich Theodor Addorno. Zasilili oni kadry amerykańskich uniwersytetów, ale także instytutów badawczych powstających i finansowanych przez bogate wpływowe środowiska polityczno finansowe.

Reich Wilhelm Reich (1897 -1957) ubolewał nad upadkiem rewolucji seksualnej w Rosji. Twierdził, że rewolucja bolszewicka nie osiągnęła swoich celów, gdyż nośnik i kultywator tej rewolucji, psychiczna struktura człowieka nie została odpowiednio zmieniona przez rewolucję społeczną. Rewolucja ekonomiczna jest niezbędnym, ale niewystarczającym warunkiem wyzwolenia. Rewolucjoniści powinni byli wykorzystać rewolucję dla zniesienia instytucji rodziny, czyli zlikwidować moralność seksualną, która jest główna przeszkodą do osiągnięcia "ludzkiego szczęścia". Najlepszym sposobem mobilizowania politycznego dzieci jest sprawienie aby stały się aktywne seksualnie. Dzieci aktywne seksualnie są naturalnymi rewolucjonistami i aby doprowadzić do rzeczywistej i prawdziwej rewolucji, należy doprowadzić do tego, aby dzieci zaczęły aktywnie uprawiać seks.

Reich pisał:? W dziedzinie życia seksualnego, tego, co może uzyskać dla dzieci rewolucja społeczna nie da im żadna reakcyjna ideologia ani orientacja polityczna... I dlatego właśnie rewolucyjne kształtowanie dziecka wymaga uwolnienia jego biologicznej, seksualnej aktywności. To jest bezdyskusyjne?.

 

 

 

Fundatorzy, propagatorzy i beneficjenci


Fundacja Rockefellera

Playboy

IPPF
Polskie organizacje reprezentujące i zrzeszone w IPPF

Kategoria: