Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madlay777uw/ftp/_wizytowka_/public/edu_eu/templates/dd_hairsalon_111/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Deklaracje wprowadzenia Edukacji typu B

kluzik 9 lipca 2015 roku minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wraz z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) zaprezentowali wyniki badań zleconych przez MEN pn. ?Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (18-latków) oraz rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności?. Na bazie tych badań minister postanowiła zmienić podstawę programową zajęć Wychowania Do Życia w Rodzinie: "Jestem przekonana, że podstawa programowa do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie powinna zostać zmieniona. W najbliższym czasie powołam zespół ekspertów, który rozpocznie prace nad nową podstawą. Przygotujemy także materiały dla nauczycieli, którzy uczą wychowania do życia w rodzinie. Materiały trafią do szkół już na początku września".

Minister zaznaczyła też, że kiedy będzie nowa podstawa programowa do wychowania do życia w rodzinie, trzeba będzie napisać nowe podręczniki do tego przedmiotu. "Obecne podręczniki nie odpowiadają oczekiwaniom uczniów i rodziców" ? powiedziała szefowa MEN.

Minister zapowiedziała też, że najlepiej byłoby aby zajęcia edukacji prowadziły osoby z zewnątrz, a nie nauczyciele innych przedmiotów. Jest to ukłon w stronę grup edukatorów seksualnych.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-seksualna-co-mlodziez-wie-czego-oczekuje-skad-czerpie-wiedze-prezentacja-wynikow-badan.html

Kilka dni później pani minister zapowiedziała, że w przyjętym już przez rząd programie ?Bezpieczna+? wprost wpisano działania antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Na problem patrzymy bardzo szeroko. Z działaniami chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów, ale i do dorosłych ? rodziców, nauczycieli ? powiedziała.

Minister edukacji narodowej rok szkolny 2015/2016 ogłosiła Rokiem Otwartej Szkoły, podczas którego promowane będą "alternatywne" modele rodzinne oraz zachowania seksualne. Oznacza to szturm osób LGBQT na szkoły publiczne.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nie-ma-zgody-na-dyskryminacje-spotkanie-z-tea-i-kph.html

fuszara2Rządowy pełnomocnik ds. równego statusu mężczyzn i kobiet - Małgorzata Fuszara, zaangażowana w działalność Kongresu Kobiet, współtwórczyni Gender Studies, sygnatariuszka Porozumienia na rzecz wprowadzenia edukacji typu B, w 2014 roku zasłynęła wypowiedzią dotyczącą depenalizacji związków kazirodczych.
Obecnie ogłosiła ona, że będzie dążyła do wprowadzenia obowiązku uczestnictwa w zajęciach WDŻ oraz zmiany programowej tychże zajęć.

?[...] udział ucznia w tych zajęciach  zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o planowaniu rodziny, powinien być obowiązkowy.

[?] sama ustawa o planowaniu rodziny nie zawiera żadnych przepisów umożliwiających uczniom bądź ich rodzicom dowolność w składaniu oświadczeń woli w zakresie udziału w zajęciach o życiu seksualnym człowieka.

[...] prawo polskie dopuszcza aktywność seksualną małoletnich będących w wieku między 15. a 18. r.ż. Jednak małoletni pacjenci nie mają możliwości wizyty u ginekologa lub urologa [?] bez zgody przedstawiciela ustawowego, a ich dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcyjnych i informacji na temat ich zdrowia jest poważnie ograniczony [...].

Uprzejmie proszę o także o informację, czy MZ podjęło działania dotyczące umożliwienia osobie małoletniej korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego bez zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego?.

List Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.12.2014r

22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano ?Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją oraz zdrowiem?. Publikacja została entuzjastycznie przyjęta podczas konferencji przez przedstawicieli Rządu RP.

 

por1

por2

 

 

 

 

 W jaki sposób inne państwa realizują ten model edukacji?

 

 

Kategoria: