Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:03

Amerykańskie prawo wspiera tych, którzy kupują usługi seksualne dzieci!

Napisane przez Redakcja

Kupujący, który zapłacił za seks z dzieckiem, może podczas rozprawy powołać się na domniemanie, że dziecko jest osobę dorosłą. Dlaczego stany USA akceptują taką linię obrony? Jakie są tego motywacje polityczne? Celem jest ochrona seks-klienteli.

 

Dorośli mężczyźni każdego dnia kupują w Ameryce usługi seksualne dzieci. Mimo że stany mogą uchwalić przepisy utrudniające takiego rodzaju działania stręczycieli i ich klientów, nie robią tego. Wystarczyłoby, by sądy przestały uznawać twierdzenia, że ​​przestępcy nie wiedzieli lub mylili się co do wieku dziecka, których usługę kupili lub sprzedali. Przyczyniłoby się do ochrony najsłabszych członków społeczeństwa i zmniejszenia popytu na handel seksualnymi usługami dziećmi.

Tymczasem w Ameryce osoby podejrzane o handel dziećmi mają możliwość powołania się na tzw. „pomyłkę wieku”. Zwalnia ona klienta z obowiązku upewnienia się, że ​​osoba, z którą uprawia płatny seks, nie jest dzieckiem i od powstrzymania się od pedofilii. W efekcie zachęca kupujących, by nie pytali o wiek osoby, której płacą i ośmiela ich.

Sytuacja  w zakresie handlu ludźmi i usługami seksualnymi i tak jest bardzo skomplikowana. Prokuratorzy stanowi i lokalni stają przed wieloma wyzwaniami, takimi jak brak edukacji i szkolenia organów ścigania w zakresie handlu seksualnego, braku współpracy ofiary, braku współpracy świadków oraz niejasności w prawie. Dodatkowo dzieci, ktore doznały molestowania seksualnego ze strony dorosłych - często zaufanych, w tym członków rodziny - bardzo często nie są w stanie lub nie chcą zeznawać. Boją się swoich oprawców, a przeżycie tego rodzaju wydarzeń jest dla nich  traumą mogącą doprowadzić do zbudowania w sobie postawy bycia ofiarą.

Narodowe Centrum Wykorzystywania Seksualnego wzywa każde państwo do przyjęcia przepisów zabraniających tak zwanych „pomyłek związanych z wiekiem” dla sprawców handlu dziećmi i związanych z nimi przestępstw, takich jak nagabywanie dziecka do prostytucji, kupowanie seksualnego aktu handlowego od osoby małoletniej, promowanie prostytucji i komercyjne wykorzystanie małoletniego. Centrum Prawne kończy właśnie projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu małoletnich, w którym uwzględnionoby "pomyłkę wieku" jako sprzyjającą handlowi nieletnimi.

https://endsexualexploitation.org/articles/when-it-comes-to-sex-trafficking-mistake-of-age-defenses-put-children-at-risk/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ncose&fbclid=IwAR0KmN9bvkBD33z7BPPYrSS8UatZYnWwOQ7CVftg48Kt21j1x0aXGYlcsaw