Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

piątek, 19 kwiecień 2019 14:19

Pornografia zmienia nasz świat

Napisane przez Redakcja


„Uciekłam z domu, gdy miałam 12 lat. Noc później zostałam zgwałcona. Wkrótce spotkałam Johna, który był właścicielem baru i miał kilka pokoi na piętrze. Zaproponował miejsce do życia i poczucie bezpieczeństwa. Był bardziej życzliwy niż większość ludzi, których wówczas spotkałam. John położył kamerę na półce w moim pokoju i filmował mnie, gdy uprawiałam seks z mężczyznami, których do mnie wysyłał.  Miał własną stronę internetową i nauczył nas, jak przesyłać filmy. Czasami od niego uciekałam, ale zawsze wracałam.” Elsie.„Mężczyźni często nagrywali to, jak uprawiają ze mną seks, kiedy byłam przemycana na Brooklynie. Czasami przynosili ze sobą pornografię i żądali, abym im zrobiła to, co było tam pokazane”. Karen.

Pornografia zmienia sposób myślenia, sposób w jaki się zachowujemy i sposób, w jaki postrzegamy innych ludzi. A co dzieje się, gdy miliony ludzi codziennie oglądają pornografię?
Czytając te dwie przejmujące osobiste historie o dziewczynach, które są ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywanymi do uprawiania seksu, możemy dostrzec, jak silnie z tymi nadużyciami jest związana pornografia. Tymczasem, z pornografii korzysta ogromna liczba osób. Przykładowo, sam tylko Pornhub, popularny internetowy serwis pornograficzny, w 2018 r. ogłosił oszałamiającą liczbę 33,5 miliarda odwiedzin, co odpowiada około 92 milionom odwiedzin na ich stronie dziennie. Co te liczby oznaczają dla społeczeństwa?

Rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie definiuje handel ludźmi jako „współczesną formę niewolnictwa, w której komercyjny akt seksualny jest wywoływany siłą, oszustwem lub przymusem, lub w którym osoba nakłoniona do dokonania takiego aktu ma mniej niż 18 lat”.
Osoby działające w pornografii regularnie stosują taktyki, określone przez Ustawę o Ochronie Ofiar Handlu Ludźmi, w celu rekrutowania, przyciągania i pozyskiwania ludzi po to, by sprzedawać filmy odbywanych przez nich aktów seksualnych. Jedyną różnicą jest to, że te akty najpierw są na kamerze, a następnie są dystrybuowane do milionów ludzi, by mogli je zobaczyć.
Pornografię należy uważać za prostytucję na masową skalę.

Przeglądając raporty dotyczące pornografii, okazuje się, że zwiększa ona zachowania seksualne, a tym samym większa liczbę wykorzystywanych  seksualne na całym świecie. Np. badanie przeprowadzone w Szwecji na 18-letnich mężczyznach wykazało, że ci z nich, którzy często używali pornografii częściej sprzedawali i kupowali seks niż inni chłopcy w podobnym wieku. Porównując: 101 kupujących seks do 100 mężczyzn, którzy nie kupili seksu, stwierdzono, że nabywcy seksu częściej masturbują się przy pornografii, używają bardziej zróżnicowanych rodzajów pornografii i informują, że ich preferencje seksualne zmieniły się z czasem na bardziej surowe i gwałtowne.
Badania pokazują również powiązania między pornografią a wykorzystywaniem seksualnym. Jest to szczególnie powszechne w przypadku kobiet i dziewcząt. Badanie nastolatków w wieku 14-19 lat wykazało, że osoby oglądające filmy pornograficzne znacznie częściej są ofiarami molestowania seksualnego lub napaści. Pornografia często również przyczynia się do normalizacji przemocy werbalnej i fizycznej wobec kobiet. Analizując 50 najpopularniejszych filmów pornograficznych, naukowcy odkryli, że 88% scen zawierało przemoc fizyczną, a 49% zawierało agresję werbalną. Spośród przedstawionych agresywnych aktów 87% z nich popełniono wobec kobiet. Co więcej, 95% odpowiedzi było neutralnych lub wyrażało przyjemność.

Pornografia wyraźnie uczy tych, którzy ją oglądają, że przemoc wobec kobiet jest nie tylko normalna, ale wręcz oczekiwana. Dotyczy to zwłaszcza aktualnych trendów porno „o tematyce nastolatków”. W badaniu, w którym przeanalizowano 127 popularnych filmów pornograficznych, „90% nastoletnich kobiet w sytuacjach, zawierających widoczną agresję, okazało przyjemność, w porównaniu z 54,29%, gdy widoczna agresja nie była obecna”.
U dzieci, narażonych na pornografię w młodym wieku, może ona prowadzić do problemów seksualnych. „Od najmłodszych lat mają dostęp do pornografii i są narażone na myślenie, że seks i agresja są ze sobą powiązane. Tym samym zyskują tendencję do zachowania, że „nie” nie oznacza odmowy, lecz zachęca: „próbuj mocniej”” – wyjaśnia jeden ze specjalistów, pracujących z tymi dziećmi.

Powiązania między wykorzystywaniem seksualnym, zgodą i pornografią są powszechne również w przypadku mężczyzn. Badanie mężczyzn z wykazało, że ci, którzy oglądali pornografię, częściej wyrażali zamiar popełnienia gwałtu. Podkreślali, że zdecydowaliby się na niego, gdyby wiedzieli, że nie zostaną złapani. Równocześnie wyrażali mniejszą gotowość do interwencji w sytuacjach przemocy seksualnej.
Pornografia jest stale pomijana jako istotny czynnik w wielu formach wyzysku, w tym w handlu ludźmi, molestowaniu, prostytucji i wykorzystywaniu. Tymczasem korelacji między pornografią a tymi szkodliwymi postawami nie można ignorować. W obecnej erze #MeToo naszym obowiązkiem jest przyjrzenie się wszystkim czynnikom, które przyczyniają się do wykorzystywania seksualnego.
Na podstawie: End Sexual Exploitation
https://endsexualexploitation.org/articles/pornography-it-changes-our-world/