Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

środa, 04 listopad 2015 20:59

Ministerstwo Kultury patronuje demoralizującej propozycji filmowej dla gimnazjów

Napisała

W ramach festiwalu filmów rosyjskich ?Sputnik nad Warszawą? (5-15 listopad 2015 r) w sekcji dla młodzieży ?Mały Sputnik? będzie wyświetlany film Andrieja Zajcewa ?14 +?
Organizatorzy festiwalu reklamują ten film jako ofertę dla gimnazjów, choć w samej Rosji filmowi nadano ograniczenie wiekowe ?dozwolony od lat 16?


Film wzbudził w Rosji protesty środowisk chrześcijańskich i rodzinnych, ponieważ zawiera sceny stosunków seksualnych 14-15 letnich dzieci. Wydaje się, że film propaguje również czyny zabronione w polskim prawie.

Michaił Oczkin z ruchu Rosyjski Pokój mówi o tym, że film propaguje alkoholizm i wczesne stosunki seksualne, profesor nauk medycznych Władysław Szafalinow: ?Poraził mnie sposób pokazania namiętności 14-15 letnich dzieci. Uważam, że takie filmy nie powinny być rozpowszechniane?. Walentyna Bobrowa: ?Kiedy obejrzałam trailer filmu, doznałam szoku. Dziecko jest tam przedstawione jako obiekt seksualny. To ma znamiona pedofilii. Jako matka trojga dzieci nie chciałabym, aby one takie filmy oglądały.?

Warto zwrócić uwagę, że choć w Polsce nie ma prawnego obowiązku kategoryzacji wiekowej filmów kinowych, to jak czytamy w odpowiedzi ministra kultury na interpelację poselską
nr 11251 z dnia 30 września 2009 r: ?do seansów kinowych ma zastosowanie art. 202 § 2 Kodeksu karnego: zakaz prezentowania treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15 lat, sankcjonowany karą do 2 lat pozbawienia wolności?

Informacja o protestach w Rosji :

????????? ?????? ?????? ?14+?
? ?????? ????????? ????? ??????? ??????????? ?????????.
kino-teatr.ru