Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 04 listopad 2019 08:29

85 procent dorosłych chce ochrony dzieci przed pornografią w Internecie

Napisane przez Redakcja

Łatwy dostęp do pornografii w Internecie to poważne zagrożenie dla naszych dzieci.Uniemożliwia zbudowanie w przyszłości trwałego związku. Unieszczęśliwia. Tymczasem, kiedy dziecko odkryje, że może się masturbować przy pornografii i jest przyjemnie, trudno je zatrzymać - mówi seksuolog, dr Bogdan Stelmach. Jak możemy temu zapobiec?


Dr Stelmach, który zajmuje się terapią osób uzależnionych od pornografii, tłumaczy że „pornografia jest jak straszna trucizna, która zniewala (…). Oglądanie jej nie ejst oznaką wolności, jak to się mylnie przedstawia, lecz przeciwnie, to utrata wolności, samozarządzania, autonomii. Jedynym rozsądnym wyjściem jest (…) skuteczne odcięcie dzieci i młodzież od dostępu pornografii. Wszelkie rozmowy na ten temat, programy profilaktyczne, edukacja są stratą czasu, jeśli dzieci i młodzież wciąż będą miały powszechny i łatwy dostęp do pornografii”. Tymczasem, jak dodał „12 procent chłopców w wieku gimnazjalnym codziennie ogląda pornografię a 47 procent robi to okazjonalnie. Przy czym w obu tych przypadkach oddziaływanie pornografii jest bardzo groźne”.

A jakie zdanie na temat powszechnej dostępności pornografii w Internecie, także dla młodych, mają dorośli Polacy? Z badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa wynika, że 85 procent badanych uważna, że "pornografia w Internecie powinna być dostępna tylko dla dorosłych".  „Blisko 68 proc. spośród 2 015 dorosłych respondentów uważa, że byłoby uzasadnionym wprowadzenie na stronach pornograficznych realnej weryfikacji wieku osób je odwiedzających przy założeniu, że nie będzie konieczne podawanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres odwiedzającego daną stronę”. (Szczegóły w publikacji „Dorośli w Polsce chcą skuteczniejszej ochrony dzieci przed pornografią” na stronie internetowej Stowarzyszenia Twoja Sprawa).

Powstał zespół – w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB, Związek Dużych Rodzin 3+, NASK i Rzecznik Praw Dziecka - którego celem jest „znalezienie rozwiązań, które w najlepszy możliwy sposób godziłyby takie wartości jak ochrona dzieci, prywatność, wolność gospodarcza i wolność słowa”.
http://polskieforumrodzicow.pl/forum-rodzicow-aktualnosci/166-85-procent-doroslych-chce-ochrony-dzieci-przez-pornografia-w-intenecien