Wydrukuj tę stronę
wtorek, 15 wrzesień 2020 14:15

Polska: jak pokazowe pozwy mają zamknąć rodzicom usta

Napisane przez Redakcja

Jutro odbędzie się druga rozprawa w procesie Małgorzaty Fuszary przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (SRWWiM). Jest to faktycznie próba sądowego zakneblowania rodziców i uniemożliwienia dialogu rodziców z innymi rodzicami, nauczycielami i dyrekcjami szkół. Konkretnie chodzi o osiągnięcie zakazu informowania o niebezpiecznych aspektach tzw. edukacji antydyskryminacyjnej.

 

Edukatorzy uzurpują sobie prawo przedstawiania, a nawet narzucania swojego systemu wartości dzieciom i młodzieży, równocześnie odmawiając rodzicom prawa do krytyki takich działań i obrony przed nimi. Ta nierówność praw - uprzywilejowanie LGBTQ i wspierających ich aktywistów kosztem rodziców i dzieci - jest ogólną zasadą, stanowiącą podstawę polityki fałszywie i zwodniczo nazywanej anty-dyskryminacyjną, a która faktycznie i z założenia jest polityką nierównego traktowania.

Głównym powodem wytoczenia procesu było rozesłanie w sierpniu 2016 r. listu (w papierowej formie) do ok. 25 tys. szkół (w załączniku), w którym na czterech stronach A4 zawarto zestaw udokumentowanych informacji pokazujących zagrożenia jakie niesie ze sobą ta edukacja. Choć w pozwie jest mowa o kilku innych dokumentach, to jednak najpoważniejsze żądanie finansowe związane jest ze wspomnianym listem: koszty rozesłania listu odwołującego i przepraszającego za treść poprzedniego przekroczą zdecydowanie 100 tys. zł.

Procesowa taktyka przeciw nam polega na tym , że faktyczną (i rzetelnie udokumentowaną) krytykę edukacji rzekomo antydyskryminacyjnej i progresywnej edukacji seksualnej zawartą w liście do szkół z 20.08.2016 r. Małgorzata Fuszara przenosi na własną osobę i traktuje jako naruszenie dóbr osobistych. Uważamy to za nadużycie pojęcia dóbr osobistych, zaś krytykę tej "edukacji" jak najbardziej podtrzymujemy.  

Analogiczną taktykę przyjęto w kolejnych zapowiadanych Stowarzyszeniu procesach.

Artykuły powiązane