Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 12 wrzesień 2015 22:12

MANIFESTACJA - STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI!

Napisała

30 sierpnia 2015 w Warszawie rodzice manifestowali przeciwko wakacyjnym deklaracjom Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w podstawie programowej wychowanie do życia w rodzinie oraz deklaracji wprowadzenia grup LGBT do szkół z programami "antydyskryminacyjnymi". W manifestacji wzięło udział ok. 15 tys, rodziców z dziećmi.

 

Konferencja prasowa w Domu Literatury

Kościół Św. Anny

Msza św. w intencji ochronny naszych dzieci.
Mszę celebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
Michał JANOCHA

RYNEK MARIENSZTACKI

Powitanie, przedstawienie planów Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących edukacji seksualnej w polskiej szkole


Antonia Tully - Wielka Brytania
Pracownik Towarzystwa Ochrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC) - pozawyznaniowej organizacji, która działa na rzecz obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Pracowała dla SPUC, z przerwami, przez 34 lata. Obecnie kieruje kampanią tej organizacji pt. "Bezpieczna Szkoła", doradza i wspiera rodziców, których dzieci są narażone na treści nowej i drastycznj edukacji seksualnej. Jest również redaktorem naczelnym gazety SPUC - "Pro-Life Times". Antonia jest zaangażowana w ruch pro-life w Afryce. Przemawiała podczas dwóch głównych konferencji pro-life w Nigerii na zaproszenie nigeryjskich biskupów katolickich. Często udziela wywiadów na temat edukacji seksualnej w radiu i telewizji. Jest zamężna, ma sześcioro dzieci.

 
Antoine Renard - Francja
Prezes "Associations Familiales Catholiques Francaises" (Stowarzyszenie Francuskich Rodzin Katolickich) od 2007 roku. Od 2009 roku prezes  "Associations Familiales Catholiques en Europe? (FAFCE) (Stowarzyszenie Europejskich Rodzin Katolickich), w skład którego wchodzi 16 państw członkowskich. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w obradach Rady Europy.
Odznaczony odznaką  "Legion d'Honneur" (Legia Honorowa). Przez 20 lat dyrektor firmy międzynarodowej. Były prezes skautów "Scouts Unitaires de France". Należy też do ruchu  La Manif pour Tous. Żonaty, 3 dzieci.

 
Bertrand Bisch
Francuski obrońca życia mieszkający w Polsce

 

Christoph Scharnweber
Reprezentuje niemieckich organizatorów protestów przeciwko seksualizacji dzieci i gender ideologii pod nazwą "Demo für alle? (?Demonstracja dla wszystkich? - w nawiązaniu do francuskiej La Manif pour Tous.)  Angażuje się na południu Niemiec w działania przeciwko wprowadzaniu zmian do planów nauczania.  Zabiega o informowanie opinii publicznej i polityków o zagrożeniach  wynikających z gender ideologii.

 
 
Magdalena Czarnik   Stop Seksualizacj Naszych Dzieci - list ze Szwajcarii i list od Gabriele Kuby
 

 


Massimo Gandolfini
- list do uczestników manifestacji
Neurochirurg i wiceprezes "Nauka i Życie", przewodniczący rzymskiej demonstracji "Bronimy naszych dzieci?.

 

 
Michał Baran  Jeden z Nas
 

 


Maleo Acustic
- występ muzyczny

 

 

Antoni Szymański
Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, expert Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Stefano Gennarini
Dr fizyki teoretycznej, teolog - uczeń Josepha Ratzingera,
audytor Synodu Biskupów poświęconego Europie [1991r.], uczestnik V Zjazdu Gnieźnieńskiego ?Europa Ducha? [2004r.], uczestnik  Międzynarodowego Forum: ?Wielodzietne rodziny przyszłością ludzkości? w Moskwie, [2014r.], oraz Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji w 2013r. w Krakowie i innych.

Marzena Nykiel        redaktor naczelny wpolityce.pl

Olgierd Pankiewicz    "Jak się bronić - aspekty prawne"

 


Zbigniew Barciński    "Rady Rodziców w szkołach i przedszkolach - szansa na zatrzymanie deprawacji w edukacji"    Koalicja Obywatelska DLA RODZINY

 


Paweł Kwaśniak    "Szkoła Przyjazna Rodzinie"    Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

 


Mariusz Dzierżawski 
  "Jak powstrzymać atak antyrodzinnych ideologii" Fundacja Pro-Prawo Do Życia

 

Szumi Acustic - występ muzyczny   

 

APEL DO MINISTERSTWA - złożony 2 września 2015 r podpisany przez 66 organizacji prorodzinnych - link do treści apelu tutaj

 

DOM LITERATURY

 


Iga Grzybowska    "Fundacja Ster na Miłość jest alternatywą dla edukatorów seksualnych"    

 


Grzegorz Strzemecki   "Oszustwo światopoglądowej neutralności"    

 

 

Mirosław Strumiński         Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

 

 

 

Media

{YouTube}
.be{/YouTube}