Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 05 maj 2016 21:08

Pismo do Pani Minister Edukacji w sprawie niebezpiecznych zapisów nowej podstawy programowej

Napisała

Pojęcia tolerancji i antydyskryminacji, na które powołują się organizacje domagając się swojej obecności na terenie placówek edukacyjnych (patrz list Rzecznika Praw Obywatelskich z 17 marca 2016 roku, Raport TEA Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!), aby propagować tam groźne ideologie i szkodliwą edukację antydyskryminacyjną i seksualną, zawiera wprowadzona przez poprzedni rząd, obecnie obowiązująca, podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku. Zapisy tej ustawy dotyczące antydyskryminacji i tolerancji, zostały przeniesione do nowej propozycji podstawy programowej Ministra Edukacji Narodowej, czemu jako organizacje rodzinne, zaangażowane w ochronę dzieci, stanowczo się sprzeciwiamy.

Zapisy te można zastąpić używanymi poprawnie w języku polskim pojęciami szacunku wobec ludzi, niekoniecznie rozpropagowując wśród dzieci, w bezpiecznym środowisku szkolnym język, który ma służyć prowadzeniu propagandowych działań np. Kampanii Przeciwko Homofobii, czy grup reprezentującym interesy grup biznesowych, domagających się dostępu do dzieci, aby poszerzyć grono swojej klienteli. Zarabiają one na podjęciu przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, które również są skutkiem prowadzonej kampanii antydyskryminacyjnych (patrz. film organizacji Family Watch International na stronie

).

27 kwietnia, podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji w imieniu Aliansu organizacji ?Stop Deprawacji w Edukacji?, inicjatywy rodziców ?Stop Seksualizacji Naszych Dzieci? i Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY , przekazaliśmy pismo Pani Minister Annie Zalewskiej, w którym staramy się podpowiedzieć możliwe rozwiązania zabezpieczające integralność i dobro rodziny w szkolnym procesie edukacyjnym, w zapisach projektowanej ustawy.

W piśmie wykazujemy zakres prowadzonych działań i rzeczywiste cele Kampanii Przeciwko Homofobii np.:

?...odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról płciowych. (...)

w kulturze i życiu społecznym powinno się odrzucić przypisywanie jednostkom trwałych ról i tożsamości, raz na zawsze definiujących osobę co do jej orientacji seksualnej.

Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji?.

(Prof. Ireneusz Krzemiński, Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia, w: podręcznik Queer studies..., s. 50. Wydany przez KPH )

Programy antydyskraminacyjne prowadzone przez tą i podobne organizacje przepełnione są treściami i ćwiczeniami mającymi na celu zaburzenie świata postrzeganego na heteronormatywny sposób przez dzieci, często zawierają wulgarne treści erotyczne, mające przybliżyć dzieciom świat homoseksualizmu.

W naszym piśmie zwracamy się również z prośbą o usunięcie ze strony Ministerstwa Edukacjii telefonu zaufania grupy Ponton reprezentującej proabrocyjną i propagującą swobodę seksualną Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, finansowaną i działającą na rzecz International Planned Parenthood Federation w Polsce.

Wskazujemy równocześnie problem międzynarodowej umowy, którą Polska ratyfikowała w ubiegłym roku. Zawiera ona artykuły sprzeczne z naszą konstytucją, i ratyfikując tą umowę zobowiązaliśmy się naszą konstytucję dostosować do jej wymogów. Akt ratyfikacji pozostawia nas w dwuznacznej prawnie sytuacji - otwierając pole do roszczeń wszelkiego rodzaju środowiskom działającym na rzecz "wyeliminowania stereotypu" jakim jest rodzina oparta o związek mężczyzny i kobiety. W imię dobra i bezpieczeństwa naszych dzieci zwracamy się w naszym Piśmie do Pani Minister z prośbą o zaangażowanie się w proces wypowiedzenia ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tym bardziej, że jednym z najważniejszych obszarów ideologicznej ingerencji tego aktu prawnego są właśnie szkoły.


Pełna treść pisma tutaj

 

Tutaj można podpisać petycję do Ministerstwa w sprawie usunięcia antydyskryminacyjnych zapisów:


http://citizengo.org/pl/fm/34409-Wesprzyj-MEN-w-obronie-rodziny-przed-homoseksualna-propaganda