Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 17 październik 2016 19:00

Polska ma szansę wycofać się z deklaracji promowania LGBTI, podjętej przez rząd w czerwcu br.

Napisała

Polska ma szansę wycofać się z deklaracji promowania homoseksualizmu i innych roszczeń środowisk LGBTI, które podjął Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Minister Wojciech Kaczmarczyk na forum Rady Europy w czerwcu tego roku. 19 października podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej dyskutowany będzie projekt negatywnej oceny Konkluzji Rady Unii Europejskiej ?w sprawie równouprawnienia osób LGBTI?.

Minister Kaczmarczyk twierdził, że jego europejskie deklaracje to tylko deklaracje, które nie pociągają konkretnych skutków prawnych w kwestii ?praw LGBTI?. Jak twierdzi wicemarszałek Marek Jurek: ?pierwszym skutkiem jest uznanie, że takie prawa istnieją (mimo że sam koncept LGBTI jest pozatraktatową inwencją). A skutki praktyczne są już w szkołach i w polityce społecznej, wspierającej ?antydyskryminacyjne? działania politycznego ruchu homoseksualnego. I będą skutki polityczne, bo państwa zaangażowane w dechrystianizacyjną rewolucję będą Polsce przypominać, że zgadzamy się co do istnienia takich ?praw?".

"To wszystko można jednak naprawić, jeśli dopuścimy do głosu odwagę i realizm, jeśli uświadomimy sobie, w jaką sytuację zabrnęliśmy. Na początek sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej powinna przyjąć Opinię negatywnie oceniającą czerwcowe Konkluzje Rady Europejskiej. Potem rząd będzie mógł powiedzieć, że stanowisko, jakie w Brukseli zajął minister Kaczmarczyk, nie znalazło aprobaty w polskim parlamencie. Projekt Opinii w Komisji już jest. Mówi między innymi, że ?Komisja do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP zdecydowanie krytycznie ocenia Konkluzje Rady Unii Europejskiej ?w sprawie równouprawnienia osób LGBTI?, przyjęte 16 czerwca 2016? oraz że ?Komisja wyraża głębokie przekonanie, że Polska na forum międzynarodowym powinna bronić praw rodziny i wartości, na których opiera się życie i status społeczny monogamicznej rodziny?. Przyjęcie tej Opinii wzmocni polską politykę w Europie, rządowi pozwoli wyjść z pochopnie zajętego stanowiska, pokaże realność władzy parlamentu. Wystarczy ją tylko uchwalić i zrobić z niej dobry użytek na forum europejskim".

Incjatywa Stop Seksualizacji Dzieci wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi wydała oświadczenie całkowicie krytyczne wobec deklaracji przyjęcia Konkluzji Rady Unii Europejskiej ?w sprawie równouprawnienia osób LGBTI? przez nasz rząd.

Można się z nim zapoznać na naszej stronie internetowej

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti

 

 

Zachęcamy do moblizowania posłów zasiadających w Komisji.

Skład komisji sejmowych - Komisja do Spraw Unii Europejskiej
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=SUE