Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

czwartek, 17 listopad 2016 20:53

PILNE! PETYCJA! Przy ONZ powstała kancelaria rzecznika praw homoseksualistów - w listopadzie można ją zlikwidować

Napisała

PILNE! W czerwcu powstała przy ONZ kancelaria rzecznika praw homoseksualistów.

Stanowisko zostało już obsadzone i zasiada na nim radykalny działacz na rzecz praw homoseksualistów. Jego zadanie będzie polegało przeprowadzaniu natrętnych śledztw i dochodzeń, będzie on kłamać na temat obowiązków państw pod prawem międzynarodowym. Będzie zmuszał je do porzucenia praw, które chronią rodzinę i nasze dzieci. Będzie on żądać, aby kraje zamiast tego promowały swobodę seksualną, homoseksualizm i transeksualism, a wszystko to pod pretekstem promowania praw człowieka.

 

Niestosowanie się do tych wytycznych rzecznika praw LGBT będzie powodować międzynarodowy nacisk, pogardę i szyderstwa, a nawet groźby wycofania znaczącej pomocy. Mamy okazję zlikwidować nowy urząd rzecznika ds praw osób LGBT podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w listopadzie tego roku. Jest to realne i możliwe, by powstrzymać homoseksualny program ONZ. Jest to konieczne, by chronić nasze rodziny i dzieci. Musimy się zjednoczyć z innymi ludźmi dobrej woli, by to osiągnąć. Potrzeba 100 tysięcy podpisów do końca tego tygodnia, by móc przesłać petycję do krajów członkowskich przed głosowaniem. Dziękujemy z góry za jej podpisanie i przekazanie znajomym.

 

m1

 

http://www.citizengo.org/en/37926-stop-un-enforcer-homosexual-agenda