Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

sobota, 22 lipiec 2017 18:28

NIE DLA GENDEROWEJ EDUKACJI!

Napisała

Nasz rząd znów zawodzi. Prosimy o przeczytanie listu dr Joanny Banasiuk i podpisanie petycji do Ministerstwa Edukacji. http://www.maszwplyw.pl/nie-dla-genderowej-edukacji-,72,k.html

 

Szanowni Państwo,

niedawno z satysfakcją informowaliśmy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pod wpływem kampanii „Chrońmy Dzieci!”, zapowiedziało likwidację obowiązkowych „warsztatów antydyskryminacyjnych”, które służyły upowszechnianiu ideologii gender wśród dzieci.

Dlatego szokiem była dla mnie lektura projektu nowej podstawy programowej przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” dla szkół ponadpodstawowych.

Obok wielu wartościowych kwestii dostrzegłam, że szkoła będzie prezentować rodzinę jako środowisko przemocy fizycznej i seksualnej. Dzieci będą uczone identyfikowania stereotypów płciowych i przeciwdziałania posługiwania się nimi, czyli będzie realizowana genderowa Konwencja Stambulska, która nakazuje uczyć o tzw. niestereotypowych rolach płciowych. Nie wiadomo zatem, jak pojmowana będzie ludzka seksualność, o której uczyć chce się nasze dzieci.

Zapewne też, kierując się tą genderową Konwencją, do podręczników wejdą informacje o orientacjach seksualnych i problemach z tożsamością płciową. Organizacje LGBTQ chciały wprowadzić te treści już w 2013 r., jednak nawet minister z PO nie zdecydowała się na to. Tym większym szokiem jest fakt, że chce tego dokonać obecny rząd!

Nie możemy pozostać bierni. Wezwij MEN do wycofania z projektu podstawy programowej treści propagujących ideologię gender i postulaty LGBTQ. Oczekujemy, że deklaracje rządu o ochronie rodziny nie będą pustymi słowami!

Dr Joanna Banasiuk

Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej

Ordo Iuris