Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

poniedziałek, 11 luty 2019 20:39

Organizujemy szkolenie dla rodziców! Pisze o nas Gość Niedzielny.

Napisała

"Dzisiaj rodzice sami muszą brać sprawy w swoje ręce, czyli przedsięwziąć ochronę dzieci we własnym zakresie. W ciągu ostatnich lat nie podjęto żadnych odgórnych rozwiązań, które uczyniłyby szkołę bezpieczną od działalności fundacji i stowarzyszeń propagujących ideologię LGBTQ oraz permisywną edukację seksualną - mówi specjalnie dla "Gościa Niedzielnego" Magdalena Trojanowska, prezes wrocławskiego stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.