Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000609985.

NIP: 8992787153.

strona internetowa stowarzyszenia: https://rchd.pl

Można się kontaktować z nami

mailowo:

info/@/rchd.pl

telefonicznie: 690297773

w godz. 12.00-14.00