W związku z działaniami podjętymi przez rząd Stowarzyszenie Rodzice Chronią włącza się do spontanicznego ruchu Ruch Ochrony Szkoły.

Zapraszamy na konferencję prasową, organizowaną przez ruch.

Kiedy:  29.08.2022 (poniedziałek)

Godzina:  12:00

Gdzie: przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Adres:  Al. Szucha 25, Warszawa

Na konferencji ogłosimy rozpoczęcie działań w ramach ogólnopolskiej akcji, do której przyłączają się kolejne organizacje. 

Ruch Ochrony Szkoły – DEKLARACJA

W obliczu licznych zagrożeń polskiej oświaty, jakie dostrzega środowisko świadomych rodziców, nauczycieli, psychologów i pracowników oświaty, powołujemy Ruch Ochrony Szkoły.

Naszym celem jest konsolidacja środowiska i tworzenie szkolnych wspólnot na zasadach dobrowolnego i bezinteresownego zaangażowania wszystkich, którym leży na sercu dobro szkoły i uczniów.

Dobro to rozumiemy jako:
– jasne zdefiniowanie pożądanej funkcji szkoły,
– budowanie autorytetu nauczyciela-mistrza w bezpośrednim kontakcie z uczniem,
– ścisłą współpracę nauczycieli, instytucji szkolnych i rodziców,
– organizację lekcji w szkole, a nie zdalnie,
– ochronę szkoły przed ideologizacją i podważaniem prawdy obiektywnej,
– oparcie organizacji kształcenia, programów oraz metod nauczania o realizm naukowy hołdujący prawdzie,
– ukierunkowanie edukacji na zdobywanie wiedzy oraz rozwój myślenia przyczynowo skutkowego,
– wychowanie uczniów do odpowiedzialności, w duchu antropologii chrześcijańskiej,
– ochronę przed wulgarną edukacją seksualną i demoralizacją,
– wychowanie patriotyczne osadzone w polskiej tradycji i kulturze,
– wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości oraz unikanie nadużywanej szkodliwej metody włączającej,
– skuteczną kontrolę i nadzór pedagogiczny organów państwa i prawa.

Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i społecznych, lecz łączy nas jeden cel – nowoczesna bezpieczna szkoła nawiązująca do najlepszych tradycji polskiej oświaty.

Wierzymy, że nasza wspólna odpowiedzialna troska i zaangażowanie przywróci polskiej szkole należną rangę i ochroni ją przed szkodliwymi wpływami współczesnych antyhumanistycznych ideologii.

Chrońmy polską szkołę!

Lista Sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – prezes Magdalena Czarnik
Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności” – prezes Agnieszka Pawlik-Regulska
Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – prezes Marek Skiba
Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy