Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci wzięło udział w ogólnopolskim forum organizacji pozarządowych poświęconych wzmacnianiu znaczenia i roli rodziny w Polsce.

Poniżej wykład poświęcony sytuacji demograficznej w Polsce. Dźwięk poprawia się po 15 minucie – zachęcamy do wysłuchania wystąpień. Stopniowo uzupełnimy o kolejne materiały.

PANEL DEMOGRAFICZNY

DYSKUSJA

KOMENTARZE

Poniżej wspomniany Projekt Strategii Demograficznej 2040
https://www.gov.pl/web/demografia/strategia