8 grudnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że pracuje nad wytycznymi dotyczącymi zdrowia osób transpłciowych i różnorodnych płciowo, mającymi na celu poprawę dostępu i wykorzystania przez nich wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Wytyczne te będą skupione wokół 5 osi: „zapewnienie opieki uwzględniającej aspekt płci, w tym podawanie hormonów; kształcenie i szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie świadczenia opieki uwzględniającej problematykę płci; zapewnienie opieki zdrowotnej osobom transpłciowym i zróżnicowanym pod względem płci, które doświadczyły przemocy interpersonalnej, w oparciu o ich potrzeby; polityki zdrowotnej wspierające opiekę uwzględniającą aspekt płci oraz prawne uznanie samostanowienia o tożsamości płciowej”.

Po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) swoich planów, Society for Evidence-Based Gender Medicine (SEGM), grupa lekarzy i badaczy, wyraziła swoje zaniepokojenie. Krytykowali oni stronniczy skład grupy ekspertów, nieodpowiednie zarządzanie okresem konsultacji publicznej oraz pośpiech w procesie opracowywania wytycznych. Ponadto, SEGM oceniło, że formułowanie ogłoszenia nie wydaje się być neutralne, sugerując, że decyzja o promowaniu zmiany płci w różnych dziedzinach społecznych została podjęta zanim przeanalizowano wszelkie naukowe dowody.

SEGM wyraża obawy, że wytyczne WHO mogą prowadzić do stronniczych i niewiarygodnych zaleceń. W związku z tym, grupa wzywa WHO do ponownego rozpoczęcia procesu, zapewniającego, że reprezentowane będą wszystkie punkty widzenia naukowców. Podnoszą także kwestię czy kierunek, w jakim wydają się zmierzać wytyczne, nie jest już z góry ustalony.

16 stycznia WHO ogłosiła, że przedłuża termin zgłaszania uwag do 2 lutego 2024 r. Uwagi należy przesyłać na adres hiv-aids@who.int.

Tymczasem już w lipcu 2022 r. 140 naukowców i intelektualistów, w tym lekarzy i akademików z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, podpisało manifest inicjowany przez Observatoire de la Petite Sirène. Wzywają oni media publiczne i prywatne w Europie do obiektywnego przedstawiania badań i faktów naukowych dotyczących zmiany płci u dzieci w programach skierowanych do szerokiej publiczności. Manifest ten podpisali przedstawiciele z Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii i Finlandii[1].

Naukowcy i specjaliści sprzeciwiają się stwierdzeniu, że płeć jest tylko społeczną konstrukcją lub subiektywną tożsamością. Podkreślają, że płeć jest biologicznie determinowana i niezmienna na poziomie chromosomalnym, niezależnie od zmian wyglądu zewnętrznego ciała. Wyrażają też niezadowolenie z tego, jak media przedstawiają te kwestie, często bez krytycyzmu, stawiając na równi fakty naukowe i opinie, nie pozostawiając miejsca na krytyczną analizę lub zastrzeżenia.

Naukowcy poruszają kwestię wpływu medialnego przedstawiania zmiany płci jako „cudownego rozwiązania” problemów młodzieży. Podnoszone są obawy dotyczące efektu „autodiagnozy” wśród młodych ludzi, którzy coraz częściej zgłaszają się po pomoc w zmianie płci, co jest uważane za rezultat lekkomyślnego podejścia lekarzy i innych specjalistów zdrowia. Ponadto, sygnatariusze manifestu wyrażają niepokój związany z edukacją seksualną w szkołach, która może być nieodpowiednia dla dzieci z uwagi na ich psychologiczną niedojrzałość. Wzywają do większej niezależności w prezentowaniu i przekazywaniu wiedzy na ten ważny temat.

MT
Źródło:
https://www.genethique.org/genre-une-directive-de-loms-preparee-dans-la-precipitation/
https://www.genethique.org/genre-140-medecins-et-intellectuels-appellent-a-informer-les-jeunes-objectivement/


[1]https://www.mesopinions.com/petition/sante/manifeste-europeen-approche-objective-changement-genre/182346.