Przed nami bardzo poważne nowe rozstrzygnięcia. Szczególnie istotne aktualnie są prace prowadzone przez WHO nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi IHR (2005) i przyjęciem traktatu antypandemicznego WHO CA+ – dokument A/INB/4/3 z dnia 1.02.2023 . Mają one pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych o zasięgu globalnym. Proponowane regulacje, będące aktualnie przedmiotem negocjacji państw, zawierają jednak niebezpieczne rozwiązania, zagrażające suwerenności państw, poszanowania godności i praw człowieka oraz wolności słowa. Przykładowo: Jeżeli dopuścimy do zatwierdzenie poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Gebreyesus będzie mógł sam podejmować kluczowe decyzje dotyczące naszego zdrowia i życia.

Więcej na stronie: https://www.stop-who.pl