Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci wzięło udział w spotkaniu się z Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Izabelą Ziętką. Tematem rozmów była edukacja seksualna i edukacja włączająca,a także podejmowane aktualnie przez nowy rząd rozwiązania programowe w szkołach.
Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przekazało List otwarty dla Pani Minister Barbary Nowackiej.