Rządowa kampania wyborcza trwa, a niewygodny temat edukacji włączającej doczekał się komentarza ministra Czarnka. Na Tweeterze stwierdził on, że docenia i dofinansowuje szkolnictwo specjalne. Nie przeszkadza to jednak temu by rząd podjął deklarację zwiększenia środków na szkolenie nauczycieli specjalnych i konsekwentnie dążył do wdrożenia edukacji włączającej we wszystkich placówkach szkolnych.

Podczas konferencji „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”zainicjowanej przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, która odbyła się w Sejmie w marcu, ogłoszono, że edukacja włączająca będzie postępowała zawrotnie w najbliższych latach.


Poniżej cytat ze strony ministerstwa edukacji:

Tylko w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. W roku 2023 będzie to prawie 1,9 mld zł (1,87 mld zł).

Więcej specjalistów w szkołach

Od 1 września w szkołach ogólnodostępnych jest więcej nauczycieli specjalistów. Utworzone zostało nowe stanowisko pedagoga specjalnego, określono jego zadania i kwalifikacje. Wprowadzona została także minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, zatrudnianych w:

  • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
  • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych:

  • od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. –  z 22 tys. do 38 tys.,
  • od 1 września 2024 r. – do 51 tys.

Zakłada się, że dzięki wprowadzonym przepisom liczba etatów nauczycieli specjalistów wzrośnie w 2024 r. o 143 proc. Wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów będzie uzależniony od liczby dzieci w przedszkolu, szkole lub zespole.

Wynika z tego, że docelowo więc ma również wzrosnąć liczba w szkołach dzieci specjalnych.

https://twitter.com/MEIN_GOV_PL/status/1678306516997210112?s=20
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chronmy-dzieci-wspierajmy-rodzicow–debata-dotyczaca-bezpieczenstwa-dzieci